logo
Shuru
Your city's app
download

ಮೀನ ರಾಶಿ Rashi (Pisces Horoscope) - ಇಂದಿನ ಜಾತಕ 02-March-2024

02 March, 2024
 • pisces
  ಮೀನ ರಾಶಿ
  (D, Ch, Z, Th)
  • ಭಾವನೆಗಳು
  • ಆರೋಗ್ಯ
  • ಅದೃಷ್ಟ
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
  • ವೃತ್ತಿ
  • ಪ್ರಯಾಣ
  • ಭಾವನೆಗಳು
   ಆಕಾಶದ ಸಂರಚನೆಯು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.
  • ಆರೋಗ್ಯ
   ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವು ಇಂದಿನ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ-ಸಂಬಂಧಿತ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಲು ಈ ಪೋಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅದೃಷ್ಟ
   ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಗಮನವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
   ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಂದ್ರನ ತ್ರಿಕೋನವು ಆಕರ್ಷಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಅವರ ನೋಟದಂತೆಯೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ, ಕೇಳಲು ಸಹ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂವಾದವು ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರಲಿ.
  • ವೃತ್ತಿ
   ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಘನ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿರಿ.
  • ಪ್ರಯಾಣ
   ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅಲೆದಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗೆಟ್‌ಅವೇ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಅಥವಾ ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

Frequently asked questions

 • Q.

  What element is Pisces associated with?

  A.

  Pisces is associated with the element of water, which represents emotions, intuition, and sensitivity.

 • Q.

  What are the personality traits of Pisces?

  A.

  Pisceans are known for being compassionate, imaginative, and intuitive. They have a strong connection to their emotions and are often empathetic. They can also be dreamy and sometimes tend to escape reality.

 • Q.

  What are Pisces' ruling planets?

  A.

  Pisces is ruled by Jupiter and Neptune. Jupiter represents expansion, growth, and good fortune, while Neptune represents spirituality, creativity, and imagination.

 • Q.

  What is Pisces' lucky number?

  A.

  Pisces' lucky number is 7.

 • Q.

  What are some compatible zodiac signs for Pisces?

  A.

  Pisceans are said to be compatible with other water signs, such as Cancer and Scorpio, as well as with earth signs, like Taurus and Capricorn.

 • Q.

  What career paths are ideal for Pisces?

  A.

  Pisceans tend to excel in creative or spiritual careers, such as music, art, film, or spiritual healing.

 • Q.

  What challenges might Pisces face?

  A.

  Pisceans can sometimes struggle with being too emotional or dreamy and may need to find grounding in reality. They may also struggle with setting boundaries and may need to learn to say no to others to protect their emotional well-being.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की मीन राशि होती है?

  A.

  19 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा हुए लोगों की मीन राशि होती है।

 • Q.

  मीन राशि का संबंध किस तत्व से है?

  A.

  मीन राशि जल तत्व से जुड़ी है, जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है।

 • Q.

  मीन राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  मीन राशि के जातक दयालु, कल्पनाशील और सहजज्ञ होने के लिए जाने जाते हैं। उनका अपनी भावनाओं से गहरा संबंध होता है और वे अक्सर सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वे सपने देखने वाले भी हो सकते हैं और कभी-कभी असलियत से दूर भागते हैं।

 • Q.

  मीन राशि का स्वामी ग्रह कौन है?

  A.

  मीन राशि पर बृहस्पति और नेपच्यून का शासन है। बृहस्पति विस्तार, विकास और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नेपच्यून आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  मीन राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  मीन राशि का लकी नंबर 7 है।

 • Q.

  मीन राशि के के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  मीन राशि के लोग अन्य जल राशियों जैसे कि कर्क और वृश्चिक के साथ-साथ वृष और मकर जैसी पृथ्वी राशियों के लोगों के साथ संगत होते हैं।

 • Q.

  मीन राशि वालों के लिए कौनसा करियर आदर्श हैं?

  A.

  मीन राशि वालों के लिए रचनात्मक या आध्यात्मिक करियर जैसे संगीत, कला, फिल्म या आध्यात्मिक उपचार बेहतर करियर होता है।

 • Q.

  मीन राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  मीन राशि के जातकों को कभी-कभी बहुत अधिक भावुक या स्वप्निल होने की प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। वे सीमाओं को निर्धारित करने में भी संघर्ष कर सकते हैं और उन्हें अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा के लिए दूसरों को ना कहना सीखने की जरूरत हो सकती है।