logo
Shuru
Your city's app
download

ਧਨੁ Rashi (Sagittarius Horoscope) - ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 03-March-2024

03 March, 2024
 • sagittarius
  ਧਨੁ
  (Bh, F, Dh)
  • ਜਜ਼ਬਾਤ
  • ਸਿਹਤ
  • ਕਿਸਮਤ
  • ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ
  • ਪੇਸ਼ੇ
  • ਯਾਤਰਾ
  • ਜਜ਼ਬਾਤ
   ਆਕਾਸ਼ੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਸਿਹਤ
   ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ ਜਾਂ ਸੌਨਾ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਕਿਸਮਤ
   ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਤਾਰੇ ਬੋਲਡ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ
   ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤ੍ਰਿਏਕ ਉੱਤਰੀ ਨੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੰਦਮਈ ਸਿਖਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨੁ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਆਪਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਪੇਸ਼ੇ
   ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਯਾਤਰਾ
   ਉੱਤਰੀ ਨੋਡ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਅਰਥਪੂਰਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Frequently asked questions

 • Q.

  Which date of birth belongs to Sagittarius?

  A.

  Sagittarius is the zodiac sign of people born between November 22 and December 21.

 • Q.

  What element is Sagittarius associated with?

  A.

  Sagittarius is associated with the element of fire, which represents passion, enthusiasm, and creativity.

 • Q.

  What are the personality traits of Sagittarius?

  A.

  Sagittarians are optimistic, adventurous, and independent. They have a love for travel, learning, and new experiences. They are also honest and blunt. They can sometimes come across as clumsy.

 • Q.

  What are Sagittarius' ruling planets?

  A.

  Sagittarius is ruled by Jupiter, which represents expansion, growth, and good fortune.

 • Q.

  What is Sagittarius' lucky number?

  A.

  Sagittarius' lucky number is 9.

 • Q.

  What are some compatible signs for Sagittarius?

  A.

  Sagittarians are said to be compatible with other fire signs, such as Aries and Leo, as well as with air signs like, Gemini and Aquarius.

 • Q.

  What career paths are ideal for Sagittarius?

  A.

  Sagittarians tend to excel in careers that allow them to explore and learn, such as education, law, philosophy, or travel.

 • Q.

  What challenges might Sagittarius face?

  A.

  Sagittarians sometimes struggle with commitment, as they value their freedom and independence. They may also struggle with being too blunt or tactless in their communication with others.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की धनु राशि होती है?

  A.

  22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच जन्में लोगों की राशि धनु होती है।

 • Q.

  धनु राशि का संबंध किस तत्व से है?

  A.

  धनु अग्नि तत्व से जुड़ी राशि है, जो जुनून, उत्साह और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  धनु राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  धनु राशि के लोग आशावादी, साहसी और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें यात्रा, सीखने और नए अनुभवों से प्यार है। वे ईमानदार और स्पष्टवादी भी हैं।

 • Q.

  धनु राशि का स्वामी ग्रह कौन है?

  A.

  धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो विस्तार, वृद्धि और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  धनु राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  धनु राशि का लकी नंबर 9 है।

 • Q.

  धनु राशि के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  धनु राशि के लोग अन्य अग्नि राशियों जैसे कि मेष और सिंह के साथ-साथ वायु राशियों जैसे मिथुन और कुंभ के लोगों के साथ संगत होते हैं।

 • Q.

  धनु राशि वालों के लिए कौनसा करियर आदर्श हैं?

  A.

  धनु राशि वाले जातक शिक्षा, कानून, दर्शन या यात्रा में बेहतर करियर बना सकते हैं।

 • Q.

  धनु राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  धनु राशि के लोग कभी-कभी प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं।