logo
Shuru
Your city's app
download

മിഥുനം Rashi (Gemini Horoscope) - ഇന്നത്തെ ജാതകം 28-February-2024

28 February, 2024
 • gemini
  മിഥുനം
  (K, Chh, Gh, Q, C)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ വശം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈകാരിക പോഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സമന്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഓർക്കുക, പരിചിതമായ സന്തോഷങ്ങളിൽ ആശ്വാസം തേടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഇന്ധനമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സമാധാനവുമായി വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുടരുക.
  • ആരോഗ്യം
   ഇന്ന് വൈകാരികമായി തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഊഷ്മളതയും പോസിറ്റിവിറ്റിയും തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ആകാശ കാലാവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുക-ഉന്നമന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അത് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുകയോ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക.
  • ഭാഗ്യം
   ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആശയവിനിമയവും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യനും ബുധനും ചേരുന്ന ശക്തിയോടെ, ബുദ്ധിപരമായ അന്വേഷണങ്ങളിലോ മികച്ച ആശയങ്ങൾ ഉണർത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുറന്ന മനസ്സ് നിലനിർത്തുക, ഭാഗ്യകരമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലോ അവസരങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ ഇടറിവീഴാനിടയുണ്ട്.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   ഇന്ന് മീനരാശിയിലെ സൂര്യൻ ബുധൻ കൂടിച്ചേർന്ന്, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ ആശയവിനിമയം അന്യഭാഷയിൽ നടക്കുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം. വ്യക്തവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായ കണക്ഷനുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എല്ലാ നിഗൂഢതകളും പരിഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല-ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമീപനം.
  • തൊഴിൽ
   നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ, സൂര്യൻ സംയോജിക്കുന്ന ബുധൻ വ്യക്തമായ ചിന്തയും നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ചർച്ചകൾ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തരംഗദൈർഘ്യം പങ്കിടുന്നവരുമായി വീണ്ടും ഒത്തുചേരാനുള്ള സൂചനയാണിത്. ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഡയലോഗുകളിൽ സമയം കളയരുത്. പകരം, ആശയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്നതും പരസ്പര ധാരണയുള്ളതുമായ സഹകരണങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം എത്തിക്കുക.
  • യാത്ര
   ബുധനുമായുള്ള സൂര്യൻ്റെ സംയോജനം നൽകുന്ന വ്യക്തതയും ഉൾക്കാഴ്ചയും ഇന്നത്തെ യാത്രാ പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന യാത്രകൾക്കുള്ള മികച്ച സമയമാണിത്. അതൊരു ചെറിയ യാത്രയായാലും നീണ്ട സാഹസികതയായാലും, അത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

Frequently asked questions

 • Q.

  What are the personality traits of a Gemini?

  A.

  Geminis have good adaptability, curiosity, and communication skills. They are often intelligent, witty, and charming, with a natural ability to connect with others. Geminis are also known for their indecisiveness and can sometimes be unstable or unreliable.

 • Q.

  What are the compatible signs for a Gemini?

  A.

  Geminis are most compatible with other air signs, such as Libra and Aquarius. They also have good compatibility with fire signs, such as Aries and Leo, and some earth signs, such as Taurus and Virgo. However, compatibility ultimately depends on the individual's birth chart and other astrological factors.

 • Q.

  What careers are best suited for a Gemini?

  A.

  Geminis are known for their communication skills and love of learning, making them well-suited for careers in writing, journalism, teaching, or public speaking. They also excel in fields that require adaptability and versatility, such as sales or marketing.

 • Q.

  How can a Gemini improve its relationships?

  A.

  Geminis are social and communicative by nature, but they can sometimes struggle with deeper emotional connections. To improve relationships, Geminis should focus on being present and attentive to partners and working on developing deeper connections through vulnerability and empathy.

 • Q.

  How can a Gemini manage indecisiveness?

  A.

  Geminis can struggle with decision-making, often weighing the pros and cons of every choice. To manage their indecisiveness, Geminis should focus on developing their intuition and trusting their instincts. They can also benefit from setting clear goals and priorities to help them make decisions more easily.

 • Q.

  मिथुन राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  मिथुन राशि के लोग अच्छी अनुकूलन क्षमता, जिज्ञासा और कम्युनिकेशन स्किल होते हैं। वे अक्सर दूसरों के साथ जुड़ने की स्वाभाविक क्षमता के साथ बुद्धिमान, मजाकिया और आकर्षक होते हैं। मिथुन राशि के लोग अपने अनिर्णय वाले व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं और कभी-कभी अस्थिर या अविश्वसनीय हो सकते हैं।

 • Q.

  मिथुन राशि के लोगों के लिए कौन सी राशि के लोग अनुकूल होते हैं?

  A.

  मिथुन राशि के लोग अन्य वायु राशियों, जैसे कि तुला और कुंभ राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा संगत होते हैं। उनके पास अग्नि राशियों जैसे मेष और सिंह, और कुछ पृथ्वी राशियों, जैसे कि वृषभ और कन्या के साथ भी अच्छी संगतता होती है।

 • Q.

  मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा करियर सबसे उपयुक्त है?

  A.

  मिथुन राशि के लोग अपने बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें लेखन, पत्रकारिता, शिक्षण या पब्लिक स्पीकिंग में करियर के लिए उपयुक्त बनाता है। सेल्स और मार्केटिंग भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

 • Q.

  मिथुन राशि के लोग अपने रिश्तों में कैसे सुधार कर सकते हैं?

  A.

  मिथुन राशि के लोग स्वभाव से सामाजिक और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं, लेकिन वे कभी-कभी गहरे भावनात्मक संबंधों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, मिथुन को अपने साथी के प्रति उपस्थित और चौकस रहना चाहिए।