logo
Shuru
Your city's app
download

മീനരാശി Rashi (Pisces Horoscope) - ഇന്നത്തെ ജാതകം 04-March-2024

04 March, 2024
 • pisces
  മീനരാശി
  (D, Ch, Z, Th)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   ചന്ദ്രൻ്റെ ചതുരം മുതൽ നെപ്ട്യൂൺ വരെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ ഉണർത്താം, ഇത് ആത്മപരിശോധനയ്ക്കുള്ള ദിവസമാക്കി മാറ്റുന്നു. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിൽ വ്യക്തത കണ്ടെത്താനും അവ നിങ്ങളെ എവിടേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ഉള്ളിൽ സമാധാനവും സമനിലയും തേടാനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്.
  • ആരോഗ്യം
   നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് താരതമ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒരു വ്യക്തിഗത യാത്രയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മാനദണ്ഡങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക, നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ആഘോഷിക്കൂ. ആവശ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ സംതൃപ്തി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓർക്കുക, സ്വയം പരിചരണം സ്വാർത്ഥമല്ല; അത് അത്യാവശ്യമാണ്.
  • ഭാഗ്യം
   ഇന്ന് ഭാഗ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ അവബോധം. നിങ്ങളുടെ സഹജാവബോധത്തെ വിശ്വസിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനാത്മകമായ പരിഹാരം ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാനാകില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അവരുടെ താൽപ്പര്യം പിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ സമീപനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഒരു ചിന്താപൂർവ്വമായ ആംഗ്യമോ പാരമ്പര്യേതര ക്ഷണമോ ഹിമത്തെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലായിരിക്കാം. കണക്റ്റുചെയ്യാനുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ കണ്ടെത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുക.
  • തൊഴിൽ
   ജോലിയിൽ സംതൃപ്തി നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് വർധിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന തോന്നലിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ റോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക. ജോലിയിലെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് നിർണായകമാണ്.
  • യാത്ര
   യാത്രാ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. വിശ്രമവും വൈകാരിക പുനരുജ്ജീവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ അമിതമായി സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

Frequently asked questions

 • Q.

  What element is Pisces associated with?

  A.

  Pisces is associated with the element of water, which represents emotions, intuition, and sensitivity.

 • Q.

  What are the personality traits of Pisces?

  A.

  Pisceans are known for being compassionate, imaginative, and intuitive. They have a strong connection to their emotions and are often empathetic. They can also be dreamy and sometimes tend to escape reality.

 • Q.

  What are Pisces' ruling planets?

  A.

  Pisces is ruled by Jupiter and Neptune. Jupiter represents expansion, growth, and good fortune, while Neptune represents spirituality, creativity, and imagination.

 • Q.

  What is Pisces' lucky number?

  A.

  Pisces' lucky number is 7.

 • Q.

  What are some compatible zodiac signs for Pisces?

  A.

  Pisceans are said to be compatible with other water signs, such as Cancer and Scorpio, as well as with earth signs, like Taurus and Capricorn.

 • Q.

  What career paths are ideal for Pisces?

  A.

  Pisceans tend to excel in creative or spiritual careers, such as music, art, film, or spiritual healing.

 • Q.

  What challenges might Pisces face?

  A.

  Pisceans can sometimes struggle with being too emotional or dreamy and may need to find grounding in reality. They may also struggle with setting boundaries and may need to learn to say no to others to protect their emotional well-being.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की मीन राशि होती है?

  A.

  19 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा हुए लोगों की मीन राशि होती है।

 • Q.

  मीन राशि का संबंध किस तत्व से है?

  A.

  मीन राशि जल तत्व से जुड़ी है, जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है।

 • Q.

  मीन राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  मीन राशि के जातक दयालु, कल्पनाशील और सहजज्ञ होने के लिए जाने जाते हैं। उनका अपनी भावनाओं से गहरा संबंध होता है और वे अक्सर सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वे सपने देखने वाले भी हो सकते हैं और कभी-कभी असलियत से दूर भागते हैं।

 • Q.

  मीन राशि का स्वामी ग्रह कौन है?

  A.

  मीन राशि पर बृहस्पति और नेपच्यून का शासन है। बृहस्पति विस्तार, विकास और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नेपच्यून आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  मीन राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  मीन राशि का लकी नंबर 7 है।

 • Q.

  मीन राशि के के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  मीन राशि के लोग अन्य जल राशियों जैसे कि कर्क और वृश्चिक के साथ-साथ वृष और मकर जैसी पृथ्वी राशियों के लोगों के साथ संगत होते हैं।

 • Q.

  मीन राशि वालों के लिए कौनसा करियर आदर्श हैं?

  A.

  मीन राशि वालों के लिए रचनात्मक या आध्यात्मिक करियर जैसे संगीत, कला, फिल्म या आध्यात्मिक उपचार बेहतर करियर होता है।

 • Q.

  मीन राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  मीन राशि के जातकों को कभी-कभी बहुत अधिक भावुक या स्वप्निल होने की प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। वे सीमाओं को निर्धारित करने में भी संघर्ष कर सकते हैं और उन्हें अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा के लिए दूसरों को ना कहना सीखने की जरूरत हो सकती है।