logo
Shuru
Your city's app
download

വൃശ്ചികം Rashi (Scorpio Horoscope) - ഇന്നത്തെ ജാതകം 23-February-2024

23 February, 2024
 • scorpio
  വൃശ്ചികം
  (N, Y)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   ഇന്നത്തെ ട്രാൻസിറ്റ് ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമത കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ ധാരണയും വ്യക്തതയും സ്വീകരിക്കുക.
  • ആരോഗ്യം
   ഇന്ന്, വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും നിറവേറ്റുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. തെറ്റായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വ്യക്തമായും ദയയോടെയും പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഈ പരിശ്രമം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായ ക്ഷേമത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കും.
  • ഭാഗ്യം
   ഇന്ന്, മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ഒഴുകാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അപ്രതീക്ഷിത അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. തുറന്ന മനസ്സ് നിലനിർത്തുക, ഭാഗ്യകരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇടറിവീഴാനിടയുണ്ട്.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   ചന്ദ്രൻ്റെ ചതുരം മുതൽ യുറാനസ് വരെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിന് ഊർജ്ജസ്വലമായ പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഒരു പുതിയ പ്രണയത്തിലേക്കുള്ള ആവേശകരമായ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ തീയതി അവിസ്മരണീയമാക്കുന്ന നിഗൂഢതയുടെയും കണ്ടെത്തലിൻ്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രണയകഥയിൽ ആവേശകരമായ ഒരു അധ്യായം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണിത്.
  • തൊഴിൽ
   ശാഠ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വഴക്കം തിളങ്ങുന്നു. പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും ദയ നൽകാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ഒരു വിലപ്പെട്ട ടീം പ്ലെയറാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനും ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക കഴിവിനെ വിലമതിക്കുക.
  • യാത്ര
   നിലവിലെ ഗ്രഹനിലകൾ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായത് പ്രതീക്ഷിക്കുക, സുഗമമായ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക.

Frequently asked questions

 • Q.

  Which date of birth belongs to Scorpio?

  A.

  Scorpio is the wheel sign of people born between October 23 and November 21.

 • Q.

  What element is Scorpio associated with?

  A.

  Scorpio is associated with the element of water, which represents emotions, intuition, and creativity.

 • Q.

  What are the personality traits of Scorpio?

  A.

  Scorpios are known for being passionate, intense, and mysterious. They are also fiercely independent, loyal. They have a strong desire for power and control.

 • Q.

  What are Scorpio's ruling planets?

  A.

  Scorpio is ruled by both Mars and Pluto. Mars represents ambition, assertiveness, and passion, while Pluto represents transformation, rebirth, and deep inner growth.

 • Q.

  What is Scorpio's lucky number?

  A.

  Scorpio's lucky number is 8.

 • Q.

  What are some compatible signs for Scorpio?

  A.

  Scorpios are said to be compatible with other water signs, such as Cancer and Pisces, as well as with earth signs like, Taurus and Capricorn.

 • Q.

  What challenges might Scorpio face?

  A.

  Scorpios are known for their intense emotions, which can sometimes lead to possessiveness, jealousy, and obsessive behavior. They may also struggle with letting go of grudges and forgiving others.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की वृश्चिक राशि होती है?

  A.

  23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच पैदा हुए लोगों की राशि वृश्चिक होती है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि किस तत्व से संबंधित है?

  A.

  वृश्चिक राशि जल तत्व से जुड़ी है, जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व लक्षण क्या होते हैं?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोग भावुक, तीव्र और रहस्यमय होने के लिए जाने जाते हैं। ये स्वतंत्र, निष्ठावान भी होते हैं। उनमें शक्ति और नियंत्रण की तीव्र इच्छा होती है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि का शासक ग्रह कौन है?

  A.

  वृश्चिक पर मंगल और प्लूटो दोनों ग्रह का शासन है। मंगल महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्लूटो परिवर्तन, पुनर्जन्म और गहन आंतरिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  वृश्चिक राशि का लकी नंबर 8 है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोग अन्य जल राशियों जैसे कर्क और मीन के साथ-साथ पृथ्वी राशियों जैसे वृष और मकर राशि के लोगों के साथ संगत होते हैं।

 • Q.

  वृश्चिक राशि के लिए कौन सा करियर आदर्श हैं?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कानून प्रवर्तन, मनोविज्ञान, राजनीति या व्यवसाय प्रबंधन सबसे बेहतर करियर विकल्प होता है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोग अपनी तीव्र भावनाओं के लिए जाने जाते हैं, जो कभी-कभी ईर्ष्या और जुनूनी व्यवहार का कारण बन सकते हैं। उन्हें दूसरों को माफ़ करने और भूल जाने में समस्या होती है।