logo
Shuru
Your city's app
download

കാൻസർ Rashi (Cancer Horoscope) - നാളത്തെ ജാതകം 28-February-2024

28 February, 2024
 • cancer
  കാൻസർ
  (Dd, H)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   ഇന്ന്, വൈകാരിക പ്രതിരോധം പ്രധാനമാണ്. ശനിയുമൊത്തുള്ള സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത നൃത്തത്തിന് ഗൗരവമായ ടോൺ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, ഇത് വികാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുക. ലഘുത്വത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങൾ തേടുന്നത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഭാരമേറിയ സ്പന്ദനങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
  • ആരോഗ്യം
   നിലവിലെ ട്രാൻസിറ്റ്, പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പിണക്കമുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും. ഓർക്കുക, സ്വയം പരിചരണം പരമപ്രധാനമാണ്: ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുക, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കുക. ദിവസത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ചിരിയും നൽകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടുത്തുക.
  • ഭാഗ്യം
   ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം പാഠങ്ങളുമായും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അച്ചടക്കത്തിലൂടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലൂടെയും ഭാഗ്യകരമായ അവസരങ്ങൾ വരാമെന്ന് ആകാശ വിന്യാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരോത്സാഹത്തിലൂടെയും നന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയും മുന്നേറാനുള്ള അവസരങ്ങൾക്കായി ശ്രദ്ധിക്കുക.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   മീനരാശിയിലെ സൂര്യൻ ശനിയുമായി ചേർന്ന്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ തീപ്പൊരി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നിമിഷമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് തികച്ചും പുതിയൊരു സാഹസിക യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ഈ അതുല്യമായ പങ്കിടൽ അനുഭവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും പ്രണയത്തിലാകുന്നതിൻ്റെ ആവേശം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും.
  • തൊഴിൽ
   ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ കാലാവസ്ഥ, ശനിയുടെ സൂര്യൻ്റെ സംയോജനത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ കാലഘട്ടം തന്ത്രപരമായ ചിന്തയും പക്വമായ തീരുമാനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും വളരാനുമുള്ള അവസരങ്ങളായി വെല്ലുവിളികളെ കാണുക.
  • യാത്ര
   സൂര്യനും ശനിയും കൂടിച്ചേർന്നതിനാൽ യാത്രകൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ ആസൂത്രണവും പ്രതിഫലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഏതൊരു യാത്രയെയും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും തയ്യാറെടുപ്പോടെയും സമീപിക്കണം. കേവലം രക്ഷപ്പെടലിനുപകരം വ്യക്തിഗത വളർച്ചയോ പഠനമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യാത്രകൾക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്.

Frequently asked questions

 • Q.

  What are some of the characteristics of the Cancer zodiac sign?

  A.

  The people who have Cancer zodiac sign, they are emotional, intuitive, nurturing, and protective. They are often sensitive and can be easily hurt by others.

 • Q.

  What is the ruling planet of the Cancer zodiac sign?

  A.

  The ruling planet of Cancer is the Moon, which is associated with emotions, intuition, and nurturing.

 • Q.

  What are some of the strengths of the Cancer zodiac sign?

  A.

  Cancer is known for being empathetic, loyal and supportive. They are great listeners and are often very nurturing to those around them.

 • Q.

  What are some compatible zodiac signs for Cancer?

  A.

  Cancers tend to be compatible with other water signs, such as Scorpio and Pisces, as well as earth signs, such as Taurus and Virgo.

 • Q.

  What are some of the weaknesses of the Cancer zodiac sign?

  A.

  Cancer can be moody, easily hurt, and can hold grudges. They also have trouble setting boundaries with others and saying no to others.

 • Q.

  What is the love life of a Cancer like?

  A.

  Cancers are typically very romantic and loving partners. They are loyal and committed and often seek emotional intimacy in their relationships.

 • Q.

  What are some tips for connecting with a Cancer zodiac sign?

  A.

  It's important to be patient and understanding to connect with Cancer. Show them that you value their emotions and are willing to listen to their concerns. Spend quality time with them and be supportive of their passions and goals.

 • Q.

  कर्क राशि के लोगों की क्या विशेषता होती है?

  A.

  जिन लोगों की राशि कर्क होती है, वे भावुक, सहज, पोषण करने वाले और सुरक्षात्मक होते हैं। वे अक्सर संवेदनशील होते हैं।

 • Q.

  कर्क राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है?

  A.

  कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और पोषण से जुड़ा है।

 • Q.

  कर्क राशि के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  कर्क राशि अन्य जल राशियों जैसे कि वृश्चिक और मीन के साथ-साथ पृथ्वी राशियों जैसे कि वृष और कन्या के लोगों के साथ संगत होती है।

 • Q.

  कर्क राशि के लोगों की कमजोरी क्या है?

  A.

  कर्क राशि के जातक मूडी हो सकते हैं, आसानी से आहत हो सकते हैं, और द्वेष रख सकते हैं। उन्हें दूसरों के साथ सीमा तय करने और दूसरों को ना कहने में भी परेशानी होती है।

 • Q.

  कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी होती है?

  A.

  कर्क राशि के लोग आमतौर पर बहुत ही रोमांटिक और प्यार करने वाले साथी होते हैं। वे वफादार होते हैं और अक्सर अपने रिश्तों में भावनात्मक अंतरंगता चाहते हैं।

 • Q.

  कर्क राशि वालों से जुड़ने के क्या सुझाव हैं?

  A.

  कर्क राशि वालों से जुड़ने के लिए धैर्य रखना और उन्हें समझना जरूरी है। उन्हें दिखाएं कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं और उनकी चिंताओं को सुनने के लिए तैयार हैं। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उनके लक्ष्यों का समर्थन करें।