logo
Shuru
Your city's app
download

മകരം Rashi (Capricorn Horoscope) - നാളത്തെ ജാതകം 24-February-2024

24 February, 2024
 • capricorn
  മകരം
  (Kh, J)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   ചന്ദ്രനും ശനിയും തമ്മിലുള്ള എതിർപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, ഇത് വൈകാരിക പിരിമുറുക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ ദിവസം സുഗമമായി നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്വയം പരിചരണത്തോടൊപ്പം ഡ്യൂട്ടി ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക.
  • ആരോഗ്യം
   ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തീവ്രമാക്കാൻ ദിവസത്തിലെ ഊർജത്തിന് കഴിയും. യോഗ അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ പോലുള്ള ധ്യാന വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ ഡ്രൈവ് നിരാശയിലേക്ക് മാറുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും വ്യക്തതയും നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ മാനസിക ഇടം നൽകാൻ കഴിയും.
  • ഭാഗ്യം
   ഭാഗ്യം ഇന്ന് നേരായേക്കില്ല. വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനെ വിലമതിക്കുന്നതിൽനിന്നും പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   ഇന്ന്, മീനരാശിയിലെ ശനിയെ ചന്ദ്രൻ്റെ എതിർപ്പ് തീവ്രമായ അഭിനിവേശത്തേക്കാൾ പങ്കിട്ട സാഹസികതകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ റൊമാൻ്റിക് ശ്രദ്ധ മാറ്റിയേക്കാം. മൗലികതയ്ക്കും പര്യവേക്ഷണത്തിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നവരെ അന്വേഷിക്കുക. പരസ്‌പരം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരമ്പരാഗതമായ സ്‌നേഹ പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇത് ഒരു ദിവസമാണ്.
  • തൊഴിൽ
   വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് വേഗതയും ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദവും കാരണം മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത അവസരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പരിതസ്ഥിതിയിലെ ചെറിയ വിശദാംശങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നത് കാര്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കും പുരോഗതികൾക്കും ഇടയാക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു പടി പിന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്.
  • യാത്ര
   യാത്രാ പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ന് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ ഈ തടസ്സങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിത സാഹസികതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അയവുള്ളതും മാറ്റങ്ങൾക്കായി തുറന്നതും തുടരുക; അവർ വിലപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.

Frequently asked questions

 • Q.

  Which date of birth belongs to capricorn?

  A.

  Capricorn is the zodiac sign of people born between December 22 and January 19.

 • Q.

  What element is Capricorn associated with?

  A.

  Capricorn is associated with the element of earth, which represents stability, practicality, and materialism.

 • Q.

  What are the personality traits of Capricorn?

  A.

  Capricorns people are ambitious, practical, and disciplined. They follow a work ethic, and they have a desire for success. They can also be reserved, serious, and cautious.

 • Q.

  What are Capricorn's ruling planets?

  A.

  Capricorn is ruled by Saturn, which represents responsibility, structure, and limitations.

 • Q.

  What is Capricorn's lucky number?

  A.

  Capricorn's lucky number is 8.

 • Q.

  What are some compatible signs for Capricorn?

  A.

  Capricorns are compatible with other earth signs, such as Taurus and Virgo, with water signs, like Scorpio and Pisces.

 • Q.

  What career paths are ideal for Capricorn?

  A.

  Capricorns tend to excel in careers that require hard work, responsibility, and organization, such as finance, law, business, or politics.

 • Q.

  What challenges might Capricorn face?

  A.

  Capricorns can sometimes struggle with being too serious or rigid and may need to learn to let go and have fun. They may also struggle with being overly focused on work and neglecting their personal lives.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की मकर राशि होती है?

  A.

  मकर राशि उन लोगों की राशि है जिनका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है।

 • Q.

  मकर राशि का संबंध किस तत्व से है?

  A.

  मकर राशि पृथ्वी के तत्व से जुड़ी है, जो स्थिरता, व्यावहारिकता और भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करती है।

 • Q.

  मकर राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  मकर राशि के लोग महत्वाकांक्षी, व्यावहारिक और अनुशासित होते हैं। उनमें सफलता की इच्छा होती है। वे गंभीर और सतर्क भी हो सकते हैं।

 • Q.

  मकर राशि का स्वामी ग्रह क्या हैं?

  A.

  मकर राशि पर शनि का शासन है, जो जिम्मेदारी और सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  मकर राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  मकर राशि का लकी नंबर 8 है।

 • Q.

  मकर राशि के राशि के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  मकर राशि अन्य पृथ्वी राशियों के साथ संगत है, जैसे कि वृषभ और कन्या, जल राशियों के साथ, जैसे वृश्चिक और मीन।

 • Q.

  मकर राशि के लिए कौन से करियर आदर्श हैं?

  A.

  मकर राशि वाले लोग कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी उठाने वाले लोग होते हैं, मकर राशि के लोगों के लिए वित्तीय, कानून, व्यवसाय या राजनीति क्षेत्र करियर के लिए आदर्श होता है।

 • Q.

  मकर राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  मकर राशि वालों को कभी-कभी बहुत गंभीर या कठोर होने के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। उन्हें कभी जिंदगी जीना सीखना पड़ सकता है। वे काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने और अपने निजी जीवन की उपेक्षा करने से भी जूझ सकते हैं।