logo
Shuru
Your city's app
download

ലിയോ Rashi (Leo Horoscope) - നാളത്തെ ജാതകം 28-February-2024

28 February, 2024
 • leo
  ലിയോ
  (M, Tt)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   ബുധൻ-ശനി സംയോജനം നിങ്ങളെ ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക അന്തർധാരകൾ പരിഗണിച്ച് ആത്മപരിശോധന നടത്താനിടയുണ്ട്. സഹിഷ്ണുതയ്‌ക്കും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ വേഗതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദിവസമാണിത്. ആന്തരിക സമാധാനം വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യക്തത നൽകുകയും ചെയ്യുക.
  • ആരോഗ്യം
   വൈകാരിക അവബോധവുമായി നേരിയ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാലൻസ് എന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള മന്ത്രം ആണ്. എളുപ്പമുള്ള നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ ശരിയായിരിക്കാം. വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവം പോലെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ആശ്വാസമേകുന്ന ഭക്ഷണം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇന്നത്തെ പ്രാപഞ്ചിക ഊർജവുമായി യോജിപ്പിച്ച് ലളിതമായി അഗാധമായത് അംഗീകരിക്കുക.
  • ഭാഗ്യം
   ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ക്ഷമയോടും സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രഹവിന്യാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ചിന്തനീയമായ സമീപനത്തിലൂടെയുമാണ്. തുറന്ന മനസ്സ് നിലനിർത്തുക, വിജയത്തിനായുള്ള അപ്രതീക്ഷിത വഴികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   മീനരാശിയിലെ ബുധൻ കൂടിച്ചേർന്ന ശനി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണ ഘട്ടം തുടരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി ഒന്നിലധികം താൽപ്പര്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നതിനാൽ, കാര്യങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ചിന്താപൂർവ്വമായ സമീപനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, തീരുമാനങ്ങളിൽ തിരക്കുകൂട്ടാതെ കണക്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
  • തൊഴിൽ
   ഇന്ന്, ശനിയുമായുള്ള ബുധൻ്റെ സംയോജനം നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇല്ലാത്തവയ്ക്കായി കൊതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകം കൈവശമുള്ളവയുടെ മൂല്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുക. ഈ ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, നന്ദിയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആസ്തികളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
  • യാത്ര
   ഇന്നത്തെ യാത്രകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ആസൂത്രണവും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള സമീപനവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് ബുധൻ ശനിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വളർച്ചയോ പഠനമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യാത്രകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല, അർത്ഥവത്തായ പര്യവേക്ഷണത്തിനുള്ള സമയമാണിത്.

Frequently asked questions

 • Q.

  What are the personality traits of someone born under the Leo zodiac sign?

  A.

  People born under the Leo zodiac sign are known for their confidence, charisma, and leadership qualities. They have a strong sense of self and are not afraid to take risks or stand up for themselves and others.

 • Q.

  What are some career options for people born under the Leo zodiac sign?

  A.

  Leos tend to excel in careers that allow them to use their creativity and leadership skills. They may find success in fields such as entertainment, politics, or entrepreneurship.

 • Q.

  How do Leo's zodiac signs interact in relationships?

  A.

  Leos tend to be passionate and expressive in their relationships. They enjoy being the center of attention and may have high expectations for their partners. They are also known for their loyalty and generosity towards their loved ones.

 • Q.

  What are some strengths and weaknesses of the Leo zodiac sign?

  A.

  Leo zodiac sign’s people strengths are their confidence, creativity, and leadership qualities. Some weaknesses may include being overly dramatic or attention-seeking and having a tendency towards stubbornness.

 • Q.

  How can someone born under the Leo zodiac sign maintain their emotional well-being?

  A.

  People of the Leo zodiac sign should prioritize self-care practices that allow them to tap into their creativity and self-expression, such as art or music. They should also surround themselves with supportive and uplifting people who appreciate their unique qualities.

 • Q.

  What are some compatible zodiac signs for Leo?

  A.

  Leos tend to be compatible with other fire signs, such as Aries and Sagittarius, as well as air signs, such as Gemini and Libra.

 • Q.

  सिंह राशि के तहत पैदा हुए लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  सिंह राशि के जातक अपने आत्मविश्वास, करिश्मा और नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाते हैं। वे जोखिम लेने या अपने और दूसरों के लिए खड़े होने से डरते नहीं हैं।

 • Q.

  सिंह राशि के तहत पैदा हुए लोगों के लिए कौन से करियर बेहतर हो सकते हैं?

  A.

  सिंह राशि वाले रचनात्मकता और नेतृत्व कौशल का उपयोग करने वाले क्षेत्र में बेहतर करियर बना सकते हैं। उन्हें मनोरंजन, राजनीति जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है।

 • Q.

  सिंह राशि वाले रिश्तों में कैसे तालमेल बिठाते हैं?

  A.

  सिंह राशि के लोग अपने रिश्तों में भावुक होते हैं। वे ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं और अपने भागीदारों के लिए ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। वे अपने प्रियजनों के प्रति अपनी वफादारी और उदारता के लिए भी जाने जाते हैं।

 • Q.

  सिंह राशि की कुछ ताकत और कमजोरियां क्या हैं?

  A.

  सिंह राशि के जातकों में ताकत उनका आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व के गुण होते हैं। सिंह राशि के लोगों में ध्यान आकर्षित करना और हठ की प्रवृत्ति होती है, जो उनकी कमजोरी हो सकती है।

 • Q.

  सिंह राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकता है?

  A.

  सिंह राशि के लोगों को अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। संगीत और कला उन्हें अपनी रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति करने की अनुमति देती हैं।

 • Q.

  सिंह राशि के लोग किन राशि के लोगों के साथ संगत होते हैं?

  A.

  सिंह राशि के लोग अन्य अग्नि राशियों जैसे मेष और धनु के साथ-साथ मिथुन और तुला राशि के लोगों के साथ संगत होते हैं।